Financiranje

Sklepanje kreditov
LON kredit je hitri kredit, ki ga kreditojemalec sklene na prodajnem mestu in na odobritev izve v 30 MINUTAH. Namen kredita je izključno za nakup vozila.
Značilnosti hitrega kredita
 • maksimalni znesek kredita: do 4.000 EUR
 • odplačilna doba: do 36 mesecev,
 • prvi obrok se plača na prodajnem mestu z gotovino
 • kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve,
 • možnost odobritve kredita brez obiska hranilnice,
Pogoji za sklenitev kredita
 • Starost med 18 in 75 let,
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
 • Redna ali začasna zaposlitev, status upokojenca ali prejemnik rente,
 • Kreditojemalec mora imeti odprt osebni transakcijski račun (TRR) z rednimi mesečnimi prilivi pri eni izmed slovenskih bank oz. hranilnic.
 • Čez 605 EUR nakazila z malico in prevozem
Način odplačevanja
Odplačevanje hitrega kredita poteka preko SEPA direktne obremenitve, v primeru neplačila preko SEPA direktne obremenitve pa preko položnice (UPN nalog), ki jo stranka dobi na domači naslov.
Kreditojemalec mora ob sklenitvi kreditne pogodbe plačati prvi obrok kredita, v katerem so zajeti stroški odobritve in stroški zavarovanja.
Dokumentacija, ki jo mora stranka predložiti trgovcu
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje – izdano leta 2009 ali kasneje),
 • davčna številka,
 • izpisek prometa na svojem TRR za pretekli mesec, ki ga stranka vsak mesec prejme po pošti iz svoje banke ali vloga za posredovanje podatkov o prilivu iz plače, ki mu jo banka izda,
 • plačilna lista za zadnji mesec pred odobritvijo kredita oz. odločba ali drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente iz katerega je razviden podatek o višini pokojnine ali rente (razen v primeru, če je kreditojemalec prejemnik pokojnine ZPIZ-a in je že in dokumenta o prilivu TRR razviden izplačevalec ZPIZ)